sunnuntai 19. lokakuuta 2014

Tietoisuustaitojen merkitys hyvinvoinnissa

Eilisessä Hesarissa (18.10.2014) oli mielenkiintoinen artikkeli Tohtori Pessi Lyyra hallitsee tietoisuutensa, mutta arkielämässä siitä ei ole kuin haittaa. Kyseisessä artikkelissa ihmisen tietoisuutta tutkinut tohtori kertoo, kuinka mm. peloista voi päästä eroon kasvattamalla omaa tietoisuuttaan.

Tri Lyyra sanoo artikkelin mukaan myös, että ”Han­ka­laa tut­ki­mus­aluet­ta kä­si­tel­läk­seen pi­tää hal­li­ta kä­sit­tei­tä ja teo­riaa, joi­den avul­la tie­toi­suu­teen ja sen ole­muk­seen pää­see kä­sik­si. Se on­nis­tuu esi­mer­kik­si lu­ke­mal­la suu­ria mää­riä psy­ko­lo­gis­fi­lo­so­fis­ta kir­jal­li­suut­ta.”

Artikkelissa on mielestäni paljon hyvää, mutta tuota yllä olevaa lausuntoa en sellaisenaan allekirjoita.

Käsittelen tietoisuuden merkitystä jonkin verran mm. kirjassani Oma sininen meresi sekä blogikirjoituksessani Eroon huonoista tunteista. Kuten niissäkin mainitsen, tulemalla tietoiseksi tunnetiloistamme ja niihin vaikuttavista ajatuksista, voimme itse tietoisesti vaikuttaa niihin – usein hyvinkin helposti. Lisäksi tulemalla tietoisiksi meitä haittaavista ajatuksistamme, ne usein muuttuvat jo pelkästään tietoisuuden mukana, ilman sen ihmeellisempiä tekniikoita.

Tietoisuuden lisäämistä voi myös parantaa monin eri tavoin, eikä se todellakaan edellytä psy­ko­lo­gis­fi­lo­so­fisen kir­jal­li­suuden suurta lukemismäärää. Itse olen saavuttanut huimaa edistystä ennen kaikkea meditoinnin ja NLP:n avulla. Lisäksi tiedän monien saaneen hyviä tuloksia esim. Mindfulnessin avulla. Mikään näistä ei edellytä suuren teoriamäärän hallitsemista, vaan tietoisuuden lisääminen tapahtuu pitkälti hämmästyttävän helppojen harjoitteiden ja tekniikoiden kautta.

Tri Lyyra toteaa artikkelissa myös, että ”Täl­lai­sen mie­len ja tie­toi­suu­den hal­lin­nan opet­te­lu vaa­tii it­sen­sä jat­ku­vaa tark­kai­lua. Se voi ol­la vaa­ral­lis­ta.”

Tästäkin olen jossain määrin eri mieltä.

Siitä olen Lyyran kanssa samaa mieltä, että jatkuva oman mielen ja tietoisuuden tarkkailu voi olla jopa haitallista, eikä se ole mielestäni edes tarkoituksenmukaista. Itse olen kokenut, että tietoisuustaidot ovat hyödyllisiä ennen kaikkea silloin, kun kokee huonoja tunnetiloja. Huonot tunnetilat ovat mielemme viesti siitä, että jokin asia ei ole elämässämme hyvin. Tulemalla tietoisiksi näistä huonoista tunnetiloista, voimme tunnistaa niiden lähteen ja halutessamme muuttaa tai korjata sen.

Sen sijaan, kuten Lyyrakin toteaa, jatkuvasti omasta mielestä ja sen liikkeistä tietoisena oleminen ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista hyvinvointimme ja onnellisuutemme kannalta. On hyvä antaa elämän myös virrata omalla painollaan ja nauttia niistä asioista mitä se tuo tullessaan. Kaiken tutkiminen ja analysointi ei ole hyödyllistä eikä lisää hyvinvointiamme. Kuten tri Lyyra toteaakin: ”Nau­tin­nol­li­sin mie­len­ti­la on vain elää täy­sil­lä.”

Parasta on siis elää täysillä ja nauttia elämästä. Kun sitten huono tunnetila tulee – ja niitä ei elämässä voi, eikä kannatakaan, täysin välttää – on usein hyvä olla tietoinen niistä tunnetiloista, jotta voisi tehdä niille jotain. Ja tässä auttavat ainakin oman kokemukseni mukaan parhaiten mm. meditointi ja NLP.



Tilaa myös Hannu Pirilän ilmainen uutiskirje ja saat aika ajoin tietoa ja vinkkejä valmennusten, koulutusten, hekilökohtaisen kehittymisen sekä NLP:n maailmasta. Me emme tule tukkimaan sähköpostilaatikkoasi jatkuvilla viesteillä, vaan lähetämme viestejä ainoastaan silloin tällöin, kun mielenkiintoista tiedotettavaa ilmenee.

Kirjoita alla olevan lomakkeen ylimpään kenttään sähköpostiosoitteesi, keskimmäiseen kenttään etunimesi, alimpaan kenttään sukunimesi ja klikkaa sitten "Subscribe" -painiketta. Niin helppoa sen on.

Liity postituslistalle:

* indicates required

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti