lauantai 21. heinäkuuta 2012

Neljä ehdottoman tärkeää vinkkiä kamppailulajien harrastajille


Mikäli osaat yhtään englantia, toimi näin:
  1. Käy lukemassa englanninkielinen artikkeli NLP:stä kamppailulajivalmennuksessa.
  2. Käy tutustumassa Flow Mentaalivalmennuksen sivuun menestysvalmennuksesta.
  3. Lue lisää huippusuoritusvalmennuksesta.
  4. Mikäli haluat parantaa saavutuksiasi, ota minuun yhteyttä: hannu@mentaalivalmennus.fi.

(Mikäli et osaa lainkaan englantia, pyydä jotain englanninkielentaitoista henkilöä kääntämään kohdan 1 artikkeli sinulle.)Tilaa myös Hannu Pirilän ilmainen uutiskirje ja saat aika ajoin tietoa ja vinkkejä valmennusten, koulutusten, hekilökohtaisen kehittymisen sekä NLP:n maailmasta. Me emme tule tukkimaan sähköpostilaatikkoasi jatkuvilla viesteillä, vaan lähetämme viestejä ainoastaan silloin tällöin, kun mielenkiintoista tiedotettavaa ilmenee.

Kirjoita alla olevan lomakkeen ylimpään kenttään sähköpostiosoitteesi, keskimmäiseen kenttään etunimesi, alimpaan kenttään sukunimesi ja klikkaa sitten "Subscribe" -painiketta. Niin helppoa sen on.

Liity postituslistalle:

* indicates required

perjantai 20. heinäkuuta 2012

Mentaalivalmennus urheilussa


Mentaalivalmennus – tai henkinen valmennus – urheilussa on noussut viime viikkoina näkyvästi esille Urheilulehdessä. Syynä lienee osittain paitsi alisuorittamiset tämän kesän yleisurheilun EM-kisoissa, myös huoli suomalaisurheilijoiden menestymisestä pian alkavissa Lontoon olympialaisissa.

Urheilulehden numerossa 28/2012 aihetta käsiteltiin peräti neljän sivun verran ja artikkelissa ”Päästä kiinni” haastateltiin mm. ystävääni ja kollegaani Minna Immosta. Minna valottaakin artikkelissa ansiokkaasti henkisen valennuksen merkitystä ja metodeja sekä ennen kaikkea sitä, että mentaalivalmennus vastaa parhaimmillaan juuri urheilijan tarpeisiin.

Kuten kirjoitin edellisessä blogissani ”Henkisellä valmennuksella menestykseen,” mentaalivalmennuksessa on mielestäni kaksi pääaluetta: menestysvalmennus ja huippusuoritusvalmennus. Nämä ovat kuitenkin vain kategorioita joiden avulla on tarkoitus lähinnä selkeyttää henkisen valmennuksen eri osa-alueita.

Viime kädessä, yksi tärkeimpiä asioita henkisessä valmennuksessa on selvittää mikä estää urheilijaa pääsemästä tavoitteisiinsa ja sen jälkeen auttaa urheilijaa poistamaan ne esteet.

Nämä esteet voivat liittyä motivaatioon, uskomuksiin, sisäiseen keskusteluun, mielikuviin, pelkoihin, minäkuvaan tai melkein mihin tahansa. Aina silloin tällöin henkinen valmentajakin törmää sellaisiin rajoittaviin tekijöihin ihmisen mielessä, joita ei voinut kuvitellakaan olevan olemassa. Tärkeintä on joka tapauksessa auttaa asiakasta löytämään itsestään ne keinot, joilla hän hän pääsee eroon näistä rajoittavista tekijöistä.

Nykyaikaisessa mentaalivalmennuksessa ei myöskään pureuduta niinkään niihin syihin, miksi ja miten nämä rajoittavat tekijät ovat asiakkaan mieleen muodostuneet. Asioiden ratkaisemiseksi ei tarvita kuukausien tai vuosien mittaista terapiaa. Sen sijaan henkisen valmennuksen avulla asiakasta autetaan pääsemään eroon rajoittavista tekijöistä tehokkaasti, nopeasti ja ennen kaikkea tarkoituksenmukaisesti.

Urheilulehden artikkelissa puhuttiin myös henkisen valmennuksen kustannuksista ja epäiltiin sen olevan esteenä mentaalivalmennuksen liian vähäiselle käytölle Suomessa. On selvää, että ammattimaisen mentaalivalmentajan palvelut maksavat jotain. Kyse ei kuitenkaan ole kustannuksesta, vaan investoinnista menestykseen. Silloin kun ammatti edellyttää menestymistä ja jos urheilijankin tulot ovat riippuvasisia menestyksestä, ei kyse voi olla kustannuksesta. Ja koska varsinkaan NLP:hen pohjautuva henkinen valmennus, jota Minna Immonenkin pitkälti soveltaa, ei edellytä mitään pitkiä terapiajaksoja vaan hakee ennen kaikkea tehokkaita keinoja asioiden ratkaisemiseksi, ei investoinnin euromääräinen suuruus voi olla esteenä.

Ehkäpä urheilijoiden ja lajivalmentajien kannattaisikin kysyä itseltään, mistä voisi vielä löytyä uusia voimavaroja menestyksen saavuttamiseksi?Tilaa myös Hannu Pirilän ilmainen uutiskirje ja saat aika ajoin tietoa ja vinkkejä valmennusten, koulutusten, hekilökohtaisen kehittymisen sekä NLP:n maailmasta. Me emme tule tukkimaan sähköpostilaatikkoasi jatkuvilla viesteillä, vaan lähetämme viestejä ainoastaan silloin tällöin, kun mielenkiintoista tiedotettavaa ilmenee.

Kirjoita alla olevan lomakkeen ylimpään kenttään sähköpostiosoitteesi, keskimmäiseen kenttään etunimesi, alimpaan kenttään sukunimesi ja klikkaa sitten "Subscribe" -painiketta. Niin helppoa sen on.

Liity postituslistalle:

* indicates required

keskiviikko 18. heinäkuuta 2012

Henkisellä valmennuksella menestykseen

Urheilulehden numerossa 27/2012 oli artikkeli otsikolla ”Prosessin tappio,” jossa hämmästeltiin suomalaisen huippu-urheilun eri lajien kärkinimien, kuten Jarkko Niemisen, Tero Pitkämäen ja Tommi Evilän, ailahtelevia suorituksia ja ennen kaikkea laskusuuntaista tulostasoa. Artikkelissa heitettiin ilmaan kysymys siitä, millä ajatuksella valmentautumiseen, valmennusprosessiin ja kilpailemiseen suhtaudutaan.

Artikkelissa kysyttiin myös mitä on suomalainen henkinen valmennus?

Henkinen valmennus urheilussa - kuten myös lähes kaikessa, missä halutaan saavuttaa erinomaisia tuloksia – on mielestäni eräällä tavalla kaksijakoista:
  1. Valmentautumiseen, harjoitteluun ja valmennusprosesseihin hyödynnetään niin kutsuttua menestysvalmennusta (Success Coaching), ja
  2. Kilpailusuorituksiin käytetään huippusuoritusvalmennusta (Peak Performance Coaching).
Huippu-urheilu on ammatti ja se vaatii kokoaikaista valmentautumista, paitsi fyysisesti ja lajikohtaisesti, myös henkisesti sekä lisäksi harjoitussalien ja -kenttien ulkopuolella.

Menestysvalmennus pureutuu mm. siihen, miten urheilija kehittää ja pitää yllä motivaatiotaan, miten hän järjestelee asiansa siten, että hänellä on optimaaliset olosuhteet ja resurssit ammattinsa harjoittamiseen. Nämä ovat eräänlaisia perusasioita. Näiden lisäksi on lukuisa määrä muita menestymiseen vaikuttavia asioita, joita huippuammattilainenkaan  - tai erityisesti huippuammattilainen – ei kykene varsinaisen harjoittelunsa lomassa hallitsemaan.

Huippu-urheilijat, kuten muutkin elämässään menestystä tavoittelevat ihmiset, tarvitsevat tuekseen mentaalivalmentajan tai mentorin.

Oman lukunsa on lisäksi vielä varsinainen kilpailusuoritus, joka vaatii kaiken muun lisäksi optimaalisen henkisen tilan, jotta urheilija saisi ulosmitattua kaiken sen vuosien työn ja harjoittelun parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki se työ, joka esim. neljän vuoden välein käytäviin olympialaisiin on tehty, menee omalla tavallaan hukkaan, mikäli urheilija ei tärkeässä tilanteessa pysty parhaimpaan suoritukseensa. Toki huippu-urheilu on pienestä kiinni ja moni asia voi kaikesta huolimatta mennä pieleen, mutta oikeanlaisella henkisellä valmennuksella, huippusuoritusvalmennuksella, pystytään olennaisesti pienentämään epäonnistumisen mahdollisuutta ja päinvastoin luomaan tila, jossa suoritustila on optimaalinen.

Urheilulehden artikkelissa todettiin, että suomalaisessa huippu-urheilussa liian usein tulos tuo itseluottamuksen. Näin ei tarvitse olla. Itseluottamus tulee rakentaa ennen kilpailua. Tällä tavoin saadaan aikaan myös se toivottu tulos. Ja tähän henkinen valmennus antaa paljon eväitä.Tilaa myös Hannu Pirilän ilmainen uutiskirje ja saat aika ajoin tietoa ja vinkkejä valmennusten, koulutusten, hekilökohtaisen kehittymisen sekä NLP:n maailmasta. Me emme tule tukkimaan sähköpostilaatikkoasi jatkuvilla viesteillä, vaan lähetämme viestejä ainoastaan silloin tällöin, kun mielenkiintoista tiedotettavaa ilmenee.

Kirjoita alla olevan lomakkeen ylimpään kenttään sähköpostiosoitteesi, keskimmäiseen kenttään etunimesi, alimpaan kenttään sukunimesi ja klikkaa sitten "Subscribe" -painiketta. Niin helppoa sen on.

Liity postituslistalle:

* indicates required