torstai 25. helmikuuta 2016

Itsensä kehittämisestä itsensä optimointiin

Itsensä kehittäminen on jo eräänlaiseksi muoti-ilmiöksikin kasvanut ajattelun ja käyttäytymisen käsite. Itsensä kehittämisestä onkin runsaasti hyötyä elämän monella eri saralla, niin työelämässä kuin kokonaisvaltaisessa elämänhallinnassakin.

Olen myös sitä mieltä, että nykyajan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa jonkinlainen jatkuva itsensä kehittäminen on jopa yksi perusedellytys pärjäämiselle – menestymisestä nyt puhumattakaan. Kehittämällä jatkuvasti itseäsi pidät itsesi kiinnostavana kandidaattina työnantajille sekä osaavana asiantuntijana asiakkaillesi.

Joillekin itsensä kehittämisestä on kuitenkin päässyt muodostumaan jopa taakka. Siitä on tullut itsetarkoitus vailla selkeää suuntaa, itsensä kehittämistä sen itsensä vuoksi. Monet jäävät myös myös ikään kuin jumiin itsensä kehittämisen eri ohjelmien kanssa, pyörittäen samoja asioita aina uudelleen ja uudelleen, pääsemättä kuitenkaan eteenpäin tavoittelemissaan asioissa. Tällöin siitä voi tulla elämää hallitseva ja jopa rajoittava tekijä, mikä ei suinkaan ole itsensä kehittämisen alkuperäinen tarkoitus.

Mielestäni itsensä kehittäminen olisikin hyvä nähdä eräänlaisena pohjan luomisena ja tasapainoittavana perustana hyvälle elämälle. Kun sinulla on elämällesi selkeä suunta sytyttävine tavoitteineen, niiden johdattamana voit sitten siirtyä itsesi optimoimiseen. Itsesi optimoimisella tarkoitan ajattelusi, ominaisuuksiesi, luonteenpiirteittesi ja toimintojesi hiomista tarkoituksenmukaisemmiksi hyvinvointisi ja omien tavoitteittesi kannalta.

Tavoitteistasi riippuen, voitaisiin sanoa, että itsesi optimointi on huipulle pääseminen edellytys. Niin ovat tehneet, joko tietoisesti tai jopa tiedostamattaan, esim. kaikki huippu-urheilijat, huippumyyjät ja huippuesiintyjät.

Toisaalta itsensä optimoinnista hyötyvät myös muut kuin huippusuorittajatkin. Niin kuin sanoin, kyse on omista tavoitteistasi. Mikäli tavoitteenasi on vaikkapa vain henkilökohtainen hyvinvointi – ilman sen suurempia huippusaavutuksia – itsesi optimoinnista on sinulle merkittävää hyötyä myös siinä tapauksessa.


Mikä ero on siis itsensä kehittämisellä ja itsensä optimoinnilla?Minun ajatuksissani itsensä kehittäminen tarkoittaa laajamittaisempaa kehittymistä. Se on enemmänkin kiinnostusta, uteliaisuutta, tiedon keräämistä, oppimista ja aktiivista toimintaa oman itsemme ja ympäristömme hyväksi.

Itsensä optimointi puolestaan on tuon hankitun tiedon ja osaamisen valjastamista kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tavalla siten, että se hyödyttää itseämme ja ympäristöämme kaikkein tehokkaimmalla tavalla.

Itsensä kehittäminen on ennemminkin kuin filosofia, ajattelutapa ja elämäntapa.


Itsensä optimointi on tuon filosofian ja ajattelun terävöittämistä siten, että elämästämme tulee parasta mahdollista. Itsensä optimointi on se viimeinen silaus, joka saattaa meidät haluamaamme maaliin. Minulle itsensä optimointi tarkoittaa myös tuosta matkasta ja elämästä nauttimista, sillä itsensä optimoinnilla tarkoitan myös turhien murheiden ja huolien poistamista mielestä ja huomion suuntaamista niihin asioihin, joita me haluamme elämäämme ja joilla on aidosti merkitystä oman hyvinvointimme kannalta.

Itsensä kehittäminen on kuitenkin erinomainen, ellei peräti välttämätön, pohja itsensä optimoinnille. Opiskelemalla mm. sellaisten itsensä kehittämisen mestareiden kuten Wayne Dyerin, Eckhart Tollen, Jack Canfieldin ja Deepak Chopran materiaaleja, laajennat ja kirkastat omaa maailmaasi – tai tarkemmin sanottuna malliasi maailmasta.

Hyödyntämällä näiden lisäksi esim. NLP:n (neuro-lingvistisenohjelmoinnin) oppeja ja tekniikoita, hiot ja optimoit mallisi maailmasta ja sen myötä ajattelusi niin, että voit hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla itsesi kehittämisen opit.

Itsensä optimointi on siis lopun kaiken tämän oman mallimme maailmasta – sen oman sisäisen karttamme, jonka perusteella me itse kukin navigoimme tässä maailmassa – optimoimista kaikkein tarkoituksenmukaisimpaan muotoon omien tavoitteittemme ja ympäristömme kannalta. Kun tämä karttamme on saatettu parempaan kuosiin, se tuottaa meille parempaa ja selkeämpää ajattelua – ja sen myötä vielä tarkoituksenmukaisempaa toimintaa itsemme ja ympäristömme kannalta.


Käytännön kokemuksia itsensä kehittämisestä ja itsensä optimoinnista


Itse aloin kiinnostua itseni kehittämisestä joskus 1990-luvun puolivälin kieppeillä. Ajatus oman potentiaalini löytämisestä ja kasvattamisesta oli varsi kiehtova ja aloin pikkuhiljaa tutustua itsensä kehittämisen eri suuntauksiin.

Noin 15 vuoden ajan nälkäni kasvoi kasvamistaan, mutta samalla kasvoi vähitellen myös turhautumiseni. Olin alkanut ymmärtää, että meissä kaikissa todellakin on huimasti potentiaalia, jota emme vain osaa hyödyntää. Lukuisat itsensä kehittämisen mestarit ja ”gurut” kertoivat vuolaasti tästä potentiaalista, mutta kukaan ei tuntunut esittävän mitään konkreettisia keinoja, joiden avulla edes osa tuosta potentiaalista saataisiin esiin.

Kunnes vuonna 2009 tutustuin NLP:hen. Silloin nimittäin kävin eräässä kuusipäiväisessä liikkeenjohdon asiantuntijoille rakennetussa koulutuksessa Englannissa. Koulutuksen toiseksi viimeisenä päivänä kouluttajat kertoivat, että koulutuksessa on hyödynnetty paljon NLP:tä.

Samana iltana päivällispöydässä minua vastapäätä istuva australialaisnainen kertoi olevansa Master Practitioner of NLP. Koska kyseinen koulutuksemme oli ollut aivan erinomainen, kyselin häneltä lisää NLP:stä. Illallisen päätteeksi kysyin häneltä miten voisin tutustua NLP:hen lisää. Hän kehotti lukemaan Anthony Robbinsin kirjan Unlimited Power sekä menemään NLP:n peruskurssille.

Kotiin palattuani tilasin kirjan Amazonista ja luin sen. Ensimmäistä kertaa minulla oli vahva tunne siitä, että olin vihdoin löytänyt etsimieni metodien äärelle.

Unlimited Powerin luettuani ilmoittauduin LicensedParctitioner of NLP® -kurssille, heti perään Licensed Master Parctitioner of NLP® -kurssille ja siitä jatkoin edelleen muille NLP-kursseille sekä hieman myöhemmin Licensed Trainer of NLP® -koulutukseen. Olin myyty. Olin löytänyt kaipaamani teknologian oman ajatteluni optimoimiseksi.

Mitä enemmän NLP-koulutuksia kävin, sitä selkeämmin minulle myös valkeni se, että ei riitä, että minulla on hallussani oikeita tekniikoita ajatusmallieni optimoimiseksi. Minun tuli myös käyttää ja hyödyntää niitä. Kyse on samanlaisesta asiasta kuin se, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka kyllä tietävät mitä heidän tulisi tehdä ollakseen hoikempia tai parempikuntoisia, mutta he eivät silti tee niitä asioita. Jotta me saamme oikeasti tehtyä haluamamme muutokset, meidän tulee myös toimia sen pohjalta, mitä me tiedämme. Pelkkä tieto ei siis riitä. Meidän on myös toimittava.

Tämä pätee myös moniin itsensä kehittämisen valmentajiin: he kertovat kuinka meidän tulisi visioida haluamamme ja kuinka Universumi sen jälkeen tuottaa meille haluamamme. Minä havaitsin, että se ei toimi niin. Visiointi on kyllä erinomainen väline. Sen lisäksi meidän tulee kuitenkin toimia tuon visiomme pohjalta saavuttaaksemme haluamamme.

Matkan ei kuitenkaan tarvitse olla vaikea ja täynnä uhrauksia. NLP-tekniikoiden hyödyntäminen on osoittanut minulle, että elämästä ja matkasta kohti tavoitteitaan voi aidosti nauttia ja että tarvittavien muutosten tekeminen voi olla jopa yllättävän helppoa.

Ja juuri sitä mielestäni on itsensä optimointi.


Tilaa myös Hannu Pirilän ilmainen uutiskirje ja saat aika ajoin tietoa ja vinkkejä valmennusten, koulutusten, hekilökohtaisen kehittymisen sekä NLP:n maailmasta. Me emme tule tukkimaan sähköpostilaatikkoasi jatkuvilla viesteillä, vaan lähetämme viestejä ainoastaan silloin tällöin, kun mielenkiintoista tiedotettavaa ilmenee.

Kirjoita alla olevan lomakkeen ylimpään kenttään sähköpostiosoitteesi, keskimmäiseen kenttään etunimesi, alimpaan kenttään sukunimesi ja klikkaa sitten "Subscribe" -painiketta. Niin helppoa sen on.

Liity postituslistalle:

* indicates required